820x150 bipv_2

Sapa Solar’dan BIPV (Yapıya Entegre Fotovoltaik Paneller): yapılar için yenilikçi, estetik ve çevre bilinci olan teknoloji.

Fotovoltaik nedir?

Fotovoltaik (PV), ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Güneşden enerji elde edilmesi noktasında en iyi bilinen sistem güneş hücrelerinden yararlanmaktır. PV hücreleri çevre etmenlerine karşı cam levhaların arasında dizayn edilerek koruma altına alınmışlardır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar. Modüllerin bir metrekarelik bölümünde yaklaşık 100 W’lık bir enerji üretilebilir. Modüller toplam enerjiyi oluşturabilmek için birbirlerine bağlı olarak kullanılırlar.

Fotovoltaik hücre nasıl çalışır?

PV hücrelerin çalışması, ‘fotoelektrik etki’ diye bilinen temel bir fizik kuramına dayanır.

01. Yarı iletken bir levhaya, örneğin silisyum levhaya, yeterli sayıda foton vurduğu taktirde, bu fotonlar yüzeydeki elektronlar tarafından emilebilirler.

02. Ek enerjinin absorve edilmesi (eksi yüklü) elektronların atomlarından ayrılmasına neden olur. Bu sayede elektronlar hareket etmeye başlar ve yarı iletkenin iç kısımlarından gelen başka bir elektron bu boş kalan alanı doldurarak giden elektronun yerine geçer.

03. Bunun sonucunda, levhanın iki ucundan biri daha çok elektronla yüklenir. Bu da, iki uç arasında voltaj (gerilim) farkı yaratır. İki ucu elektrik teliyle birleştirmek, elektronların, levhanın diğer kısmına akmasını sağlar (elektrik akımı).

Yapıya Entegre Fotovoltaik Sistemler (BIPV) nedir?

Standart fotovoltaik çözümler genelde konut ve güneş çiftliği gibi uygulamalarda kullanılmaktaydı. Fakat BIPV sistemi, güneş teknolojisini yapılara adapte edebilmek için mimariye tamamen yeni olanaklar sunmaktadır. Fotovoltaik sistemler ve mimarlık, tasarım, ekoloji ve ekonomi gibi kavramları aynı proje içinde ugulayabilirler.

Yapıya entegre fotovoltaik modüllerimiz sizlere bir çözümler dünyası sunuyor. Fotovoltaik hücrelerin, camların ve profillerin sahip olduğu geniş varyasyonlu zarif formlar, renk çeşitliliği ve optik çeşitlilik özellikleri ile yapıların mimari dizaynı modern ve yaratıcı bir özellik kazanmaktadır. Uzmanların etkin enerjili, yenilikçi ve saygın bir proje çıkarmalarına ve işlevsellikle şıklığı birleştirerek geleceğe yeni mimari standartlar kazandırmalarına olanak veriyor. Fotovoltaik modüller, yapıya, dikey, yatay veya açılı olarak yerleştirilebilirler.

Müşterinin isteğine uygun ölçülerde özel olarak modüller üretilebilir. Hücrelerin seçimi ve konumlandırması, proje tasarımında belirlenen özelliklere uygun olarak yapılır: Şeffaflık, Işık kontrolü, Modül tasarımı, Güneş kırma, Ebatlama.

Sapa Solar, her tür yapı ihtiyacını karşılayan fotovoltaik çözümlerin tasarımını yapar:

Büyük ölçekli yapılar:

 • Bankalar
 • Merkez binaları
 • Devlet binaları
 • Oteller
 • Hastaneler
 • Üniversiteler

Konut sektörü:

 • Apartmanlar
 • Yüksek katlı rezidanslar

Sanayi sektörü:

 • Depolar
 • Fabrikalar

Ticaret sektörü:

 • Alışveriş merkezleri

Tarım sektörü:

 • Seralar

Spor & Dinlenme Yapıları

Havaalanları

Tren istasyonları…

Fotovoltaik hücre modelleri

Sapa Solar fotovoltaik hücreleri: her türlü proje ihtiyaçlarına uygun olarak kombine ve seri bağlanabilen çok geniş yelpazede seçenekler sunar.

Polikristal hücreler

Polikristal hücreler sıcak sıvı silisyumun kare kalıplara dökülmesi ile üretilir. Silisyum, katı bloklar haline dönüşmek üzere soğumaya bırakılır. Sonraki aşamada, bunlar tek kristalli silisyum olarak ayrıştırılır. Elde edilen kütle, dikdörtgen çubuklar halinde parçalara bölünür. Bu parçalar da daha sonra ince levhalara ayrıştırılarak dilimlenir ve tek kristalli silisyumlu moleküller bu şekilde parçalı görüntü kazanır. En çok bilinen bu teknoloji, bizlere en ekonomik üretim yöntemini sunar. Bu yüzden, polikristal hücrelerin bu yöntemle üretimine birçok yerde rastlamak mümkündür.

Mono kristalli hücreler

Mono kristalli hücreler, yukarıda anlatılan sisteme benzer basit bir yöntemle yapılır, fakat külçeler yapılırken, çok karışık aşamaları olan Czochralski yöntemi kullanılır. Tüm külçe boyunca, kristaller aynı yönde dizilirler. Külçenin enine kesiti daire şeklindedir. Yuvarlak hücreleri yan yana getirmek, yüzeyi boşuna harcamak olacağından, külçeninin enine kesitinden dikdörtgen şeklinde bir parça kesilir. Daire enine kesitin içinden tam bir kare alındıktan sonra arta kalan malzemeyi kullanmamak ekonomik olmayacığından, köşeler yuvarlak olarak bırakılır.

İnce film teknolojisi hücreleri

İnce film teknolojisi hücreleri, cama ince tabakalar halinde basılarak yapılır ve istenilen şekilde modüller ortaya çıkartılır. Kristalli hücrelerin yapım aşamalarından olan kesme işlemi burada uygulanmaz ve bu teknolojide daha az materyal kullanılır. Ayrıca, üretim aşamasında, zaten bir yüzey cam bir levhaya ‘yapışık’ olduğundan sadece diğer yüzeyin laminasyonuna ihtiyaç

Fotovoltaik hücre modelleri ve performansları

sapa bipv

possible-combinations-cell-type

Projeye özel çözümler

Sapa Solar, her türlü proje ihtiyacına uygun çözümler sunar.

Opak paneller

Yüksek performanslı, opak ve kristal yapıdaki güneş panellerinin cepheye yerleştirilmesi, bina strüktürünün ve beton duvarların görünmesini engeller. Opak panellerin arkasındaki yalıtım, yeterli derecede bir ısı izolasyonu sağlar. Saydam ve opak paneller, aynı cephede yer alabilirler.

Saydam paneller

Saydam kristalden oluşturulan fotovoltaik paneller, Sapa’nın alüminyum profilleri ile birleştirilerek cephe ve çatılara kolaylıkla entegre edilebilirler. Saydam paneller çok sayıda ve değişik ebat, şekil, renk ve saydamlıkla uygulanabilirler. Fotovoltaik hücreler iki cam levha arasına sıkıştırılmıştır. Panellerin, güvenlik nedeniyle laminatlanması, sertleştirilmesi ve ısı yalıtımının yapılması mümkündür. Hücreler arasındaki mesafe ayarlanarak, bina içindeki ışık iletimi ve gölge etkisi istenilen seviyeye getirilebilir.

İnce film teknolojisi

İnce film modüllerin uygulamalarında ya karanlık ortamlarda veya doğrudan güneş almayan bir ortamda kullanılması tavsiye edilir. İnce film panelin hem opak hem de saydam modelleri bulunmaktadır.

Komple projenize anahtar teslim çözüm

Sapa Solar sizlere anahtar teslimi kapsamlı bir fotovoltaik sistem paketi sunuyor. Bu kapsamlı paketin içinde mühendislik faaliyetleri ile sürekli ve yaygın teknik destek hizmeti bulunmaktadır.

Sapa Yapı Sistem, zengin bilgi birikimi ve tecrübesi ile, sizlere hizmetlerini çok geniş bir ürün sistemleri içinde bütün bir paket olarak sunar: projenize karşılık gelecek olan sübvansiyon (destekleme) yönetmeliğine ve ulusal yapı yönetmeliklerine bütün detayları ile uygun olan çalışmayı sizlere önerir. Sapa Yapı Sistem gerek tesis bağlantıları, gerek kablo bağlantısı planları, gerekse elektronik, statik veya termal hesapları en doğru şekilde yapabilmeniz için hem tasarım hem de mühendislik çalışmalarınızda sizlere tam destek sağlar. Kurulum için konusunda uzman uygulayıcı ağımız ve teknik kadromuz sizlere bu gereken desteği verecek yapılanmaya sahiptir. BIPV sistemlerinin yapınıza entegrasyonunda, yapı endüstrisinin önde gelen kurumları ile beraber çalışmaktayız.

Sapa’nın mimari alüminyum yapı sistemleri, mimarlar ve teknik uzmanların yoğun çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmış ve tüm yapı yönetmelikleri ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Sapa Yapı Sistem’de fotovoltaik sistemin tasarım aşamaları, kendi teknik bilgi ve deneyimlerimizi yansıtan bazı aşamalardan geçmiştir: müşteriler ile ilk görüşme sonrası alınan tasarım kriterleri, konsept çizimleri ve sonucunda yapımı ve kurulumu kolay, yüksek kalitede fotovoltaik sistemlerin oluşması.

Destek

 • Mühendislik çalışmaları, giydirme cephe konstrüksiyonu, statik hesap, tasarım, çizimler
 • Fotovoltaik çalışması, modül önerisi, çıkan değerin hesabı, elektrik verileri, yatırımın hesaplanması
 • Proje bütçe teklifi, çalışma süresinin tahmini, deneyimli uygulayıcı tavsiyesi

BIPV projesinin uygulaması

 • Tüm donanımın, profillerin, modül ve elektrik malzemelerinin tedariği
 • Mühendislik, uygulama desteği, şantiye yönetimi, uzman desteği
 • Deneyimli uygulayıcı ağı, cephe ve elektronik konularında ortak destek sunar.

BIPV Ürün ve Verim Garantisi

 • Fotovoltaik modüller:
 • 5 yıl ürün garantisi
 • Ürün performansının garantisi
  10 yıl >> minimum dayanma gücünün % 90’ı
  20 yıl >> minimum dayanma gücünün % 80’i
 • Üretimin denetlenmesi
 • Inverter ve bağlantı modüllerinin garantileri:
 • 5 yıl ürün garantisi
 • üretici firmanın öngördüğü koşullarda