TRC-Acoustic-Lameks       20140516_153327

Gürültü Kontrol Camı

 • TRC Acoustic Lameks Trakya Cam’ın gürültü kontrol camlarının markasıdır.
 • İki cam plakanın ses emici ve bağlayıcı özellikli polivinil butiral (PVB) tabaka ile ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir.
 • Gürültü düzeyi yüksek ortamlarda etkili ses yalıtımı sağlamak amacıyla özel geliştirilmiş akustik laminasyonlu camlardır.
 • Ses yalıtımına katkı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken  aynı zamanda
  TRC Lameks ürününün güvenlik özelliğine de sahiptir.
 • Isıcam ünitesi bünyesinde kullanıldığında ısı kontrol, güneş kontrol önlemleri ile de kolayca bağdaştırılabilmekte ve ses yalıtım performansı artmaktadır.
 • Etkin gürültü yalıtımı için yapıda sadece camda değil, duvar, çatı ve doğramalar gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir.

Ses Düzeyi (dB) Ortam Koşulları
140 Sancı Eşiği
130 Kompresor kırıcı
120 Yüksek korna sesi (1 m)
110 Pop müzik
100 Metro vagonu içi
90 Otobüs içi
80 Ortalama trafik gürültüsü (kaldırım)
70 Konuşma
60 Tipik büro
50 Oturma odası (banliyö)
40 Kütüphane
30 Yatak odası (gece)
20 Yayın stüdyosu
10 İşitme eşiği
0

TRC Acoustic Lameks’in işleme ve uygulama özellikleri TRC Lameks ürünü ile aynıdır.

 • TRC Lameks‘in kenarları rutubete maruz kalacak şekilde açıkta bırakılmamalı, korunmalıdır.
 • Lamine camlarda ısıl kırılma riskleri vardır. Lamine camın kenar kesimi sırasında oluşabilecek mikro ve makro çatlaklar bu riski artırmaktadır. Riski ortadan kaldırma yöntemlerinden biri, lamine cam kenarlarına rodaj yapılmasıdır.

Lamine Cam Kesimi

Lamine cam kesimi, lamine kesme masasında yapılır. Lamine kesme masasında cam aynı anda hem alttan hem de üstten kesilir. Daha sonra otomatik olarak, alt ve üst kırması yapılır. Düzcam kesim masalarında kesim yapmak lamine cam açısından sağlıksız bir yöntem olup lamine kesme masasına göre daha uzun bir sürede kesilir. Ayrıca camı çevirme zorluğu lamine camın kesim yapılmayan yüzden kırılmasına bile neden olabilir. Bu tip masalarda kesım yapan müşterilerimizin öncelikle kesim ölçüsüne göre önce X, sonra Y kesimi yapmaları gerekir. Özellikle 3+3, 4+4 kalınlığındaki lamine camlarda aynı anda hem X, hemde Y ölçüsünü kesip ayrımını yaptıktan sonra çevirmek amacıyla kesilmemiş yüzeyi vinç ile kaldırırken istenmeyen kırıklar meydana gelebilir.

Lamine kesim masası seçiminde; köprü kesim uzunluğu (3210 -6000 mm), masanın besleme şekli, camın taşınma sekli, masanın yatar kalkar olup olmadığı, ısıtma ekipmanı (infrared orta dalga), kesme kafası hassasiyeti, minimum kesme uzunluğu, alt ve üst kırma ekipmanları önemli etkenlerdir.

Lamine cam kesiminde makine üreticilerinin değişik uygulamaları mevcut ise de, uçucu veya yıkanabilir kesim yağlarının kullanılması tavsiye edilir. Gazyağı ile kesim yapılmamalıdır. Kesime başlamadan önce besleme masasının ve lamine camın üzerindeki tozlar hava ile temizlenmelidir. Böylece kesim sistemi üzerindeki fotosel, led ve sviçlerin sık sık temizlenmesi gerekliliği azaltılmış olur. Lamine camın kenarlarındaki PVB çıkıntıları, üretim sırasında oluşmakta ve engellenememektedir. Bu taşmalar kesim bıçağı ile sıyrılarak kesim hassasiyetinin kaybolmaması sağlanır.

Ham cam kesiminde olduğu gibi lamine cam kesiminde de cam kalınlığına bağlı olarak değişik açılarda kesim rölesi (elması) kullanılır. 3+3 için 135o , 4+4 ve 5+5 için 145o , 6+6 için 145o veya 156o, daha kalın lamine camlar veya kalın pvbli (0,76 mm dan daha fazla) lamine camlar için 156o lik elmaslar kullanılır. Lamine kesim masalarında genelde plastik gövdeli kesme elmasları kullanılır. Piyasada yaygın olarak 135o lik elmaslar beyaz, 145olik elmaslar siyah, 156o lik elmaslar kırmızı plastik gövdelerde satılmakla beraber satın alma sırasında bunun satıcıdan doğrulanması tavsiye edilir.

Kesim elması seçimi kadar önemli bir faktör kesme kafalarına verilen basınç değeridir. Her makinanın kesim şartlarındaki min.-max. kesme basınç değerleri makine üreticisi tarafından verilmekle beraber bu değerlerin camın ve makinanın şartlarına göre revizesi gerekebilir.

Lamine Cam Kesimi ve Stoklanması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Cam kendi ağırlığı ile alt kesme elmasına baskı uyguladığından, alt kesim elmasının basınç değeri üst elmasın basınç değerinden 0,1 veya 0,2 bar daha yüksek olmalıdır.
 • Kesim çizgisi üzerinde çapaklanmalar olursa, çapaklanmanın olduğu taraftaki basınç değerinin yüksek olduğu düşürülmesi gerekliliğini ifade eder. Aksi halde istenmeyen kırıklar oluşur.
 • Kesme elmasının açısı kullanıldıkça değişir. Bu nedenle kesme elması kullanım süresine bağlı olarak değiştirilmelidir.
 • Kesim basıncını değiştirirken, manometre üzerinden istenen değer direk ayarlanmamalı, önce basınç değeri 0 değerine düşürülüp, 1-2 sn. beklendikten sonra istenen değere yükseltilmelidir.
 • Kesim sırasında vantuzların camı sabit tuttuğu, varsa mekanik ölçü sağlayıcının cama tam bastığı kontrol  edilmelidir.
 • Alt kesim kafası kesim yağı püskürtme mekanizması filtreli olmalıdır. Aksi halde kesim sırasında oluşan cam parçaları ve tozlar yağ püskütme deliğini tıkayacağından camın istenmeyen şekilde kırılması meydana gelebilir.
 • Kesim sırasında üst kafanın yanında yer alan tekerlek alttaki camın kırılmasını sağlar (kesimi açar). Bu tekerleğin basıncına dikkat edilmesi gerekir. Eğer makinanın yerleşiminde veya kafaların paralelliğinde ayarsızlık varsa kesilen camın kırılması zor olur ve cam istenmeyen yerden kırılabilir. Bu tekerleğin camın kesim çizgisini ortalaması ve kesim çizgisinin bittiği noktadan cama basması gerekir. Tekerlek üzerinde kesme yağı ve toz birikimi ile oluşmuş tortular varsa, kırma sırasında patinaj yapacağından istenmeyen şekilde kırılmalar oluşabilir.
 • Bu durumlarda camın manuel olarak elle veya cama zarar vermeyecek kadar kuvvetle vurulan bir aparat ile bu kısımlarının açılması zorunludur.
 • Üstteki camın kırılması, makinanın altındaki kırma barı ve üst sıkıstırma barları ile yapılır. Bu barların düzgün ve aşınmamış olması zorunludur. Bu kırma sırasında varsa üst vantuzların camı tutması gerekir.
 • Kırma barlarındaki basınç farklılığı istenmeyen şekilde camın kırılmasına neden olabilir.
 • Kesim masasına gelen hava basıncında değişiklik olmamalıdır.
 • Kesim kafalarını hareket ettiren kayışların iç kısımları genellikle tellidir. Bu teller zamanla kırılıp, plastik katman özelliğini yitirebilir. Bu nedenle kayışların sürekli kontrol edilmelidir.
 • Kesme kafası pneumatik parçalarının rutin kontrolleri yapılmalı, yağ sızdırma veya keçe problemi gibi sorunlar rutin bakımlarla çözülmesi zorunludur. İstenmeyen kırıkların temelinde pneumatik aksamların bakımsızlığı yatabilir.
 • Alt ve üst kesim kafaları aynı anda aynı hizadan camı kesmelidir. Eğer iki kesim yeri arasında fark varsa cam ya şekerli (çapaklı) kopar yada kırılır. Bu durumda kesim masası üreticisinin masa ayarlarını tekrar yapması gerekir.
 • Kesim sırasında oluşan cam parçaları ve tozlar, PVB’yi camdan ayrıştırmada kullanılan ısıtma rezistansının üzerinde birikerek, rezistansın opağımsı bir renge dönüşmesine neden olur. Zamanla biriken kirlilikler ve pvb damlaları nedeniyle  PVB’nin camdan ayrılma süresi uzar, çapaklı kopmalar oluşur. Aşırı ısınma sonucu PVB iç kısıma kaçarak istenmeyen kırılmalar olabilir. Bir diğer dezevantajı da, bir kenarı aşırı ısıtılmış camın soğutma gerekliliğidir. Aksi halde  aşırı ısınmış parça hemen kesilirse cam kırılabilir. Rezistans sürekli temiz durumda tutulmalı, özel temizleme sıvıları ile veya alkolle temizlenmelidir.
 • Kesme kafalarına hava taşıyan hortumlar sağlam ve deliksiz olmalıdır. Aksi halde atlamalı kesim nedeniyle camda istenmeyen kırıklar olabilir. Hortumlar çalışma sırasında hiçbir yere sürtmemelidir.
 • Kesme kafası üzerindeki camı takıp eden kesim sviçi sürekli yeşil yanmalıdır. Eğer göz kırparak kesim yapıyorsa bu atlamalı kesim yaptığının işaretidir. Bu durumda sviç pozisyonu ayarlanmalı veya değiştirilmelidir.
 • Lamine cam stoklama şartlarına azami önem verilmelidir. Nem ve sıcaklık şartlarından etkilenmemesi için azami özen gösterilmelidir.
 • Lamine cam kesim sonrası yıkanmadan ve tamamen kurutulmadan yerine takılır ise korozyona  uğraması kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle lamine cam tek ünite olarak takılacaksa yıkandıktan sonra takılmalıdır.

TRC Acoustic Lameks

TRC Acoustic Lameks TS EN ISO 12543 ve TS 3539 EN 1279 standartlarına uygun olarak üretilir.