Cottage pane interior with window and white couch        pencere-önü-dekor

Isı ve Güneş Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Ünitesi

 • Isıcam Konfor, Trakya Cam’ın ısı ve güneş kontrol kaplamalı camı TRC Ecosol kullanılarak üretilen yalıtım camı ünitesinin markasıdır
 • Isıcam Konfor, bünyesinde bulunan Solar Low-E kaplamalı cam TRC Ecosol sayesinde;
  • Kışın sıcağı içeride tutarak, ısı kayıplarını, Standart Çift Cam’a göre %50 azaltır, yakıt giderlerinden tasarruf sağlar.
  • Yazın içeri giren güneş ısısını Standart Çift Cam’a göre %40 azaltır ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlar.
 • Şeffaflıktan ve doğal gün ışığından ödün vermez, Standart Çift Cam’a yakın görüntüdedir.
 • Pencere önlerinde kışın soğuk, yazın sıcak bölge olgusunu azaltır.
 • Standart çift cam yerine Isıcam Konfor kullanılması durumunda yapılan ek harcama, klima yatırım maliyetinden ve ısıtma-soğutma  enerjisinden sağlanan tasarruf ile 1-2 yılda geri döner
 • Standart ve Yönetmelikler:
  • Ülkemizde Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında daha iyi bir yalıtım performansı ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” uygulanmaktadır. Yönetmelik, yapı malzemesinin yalıtım değeri ve hesap yöntemleri için TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardını referans olarak almaktadır. TS 825 Isı Yalıtım Kuralları Standardında, pencereler için istenen ısı geçirgenlik katsayısının (Upencere) sağlanabilmesi için Low-E kaplamalı çift camların (Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor) kullanılması gerekmektedir.

Poz Numaraları:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “İnşaat Birim Fiyat Analizleri” kitapçığında;

-Isı kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam Sinerji)

Poz No: Y.28.645 A21 – A 30

Y.28.645 C21 – C 30

-Isı ve güneş kontrol kaplamalı yalıtım camı (Isıcam Konfor)

Poz No: Y.28.645 A41 – A 52

Y.28.645 C41 – C 52

olarak tariflenmektedir.

Isıcam Konfor kesiti”


Isı ve güneş kontrol kaplaması, Isıcam Konfor ünitesinin 2. yüzeyinde yer almalıdır.

Isıcam Konfor aldığınızdan nasıl emin olabilirsiniz ?

 • Isıcam Yetkili Üreticisinin 10 yıllık garanti belgesini isteyiniz
 • Ara boşluk çıtasında hologramlı “Isıcam Konfor” yazısını ve Isıcam Yetkili Üreticisi ismini kontrol ediniz.
 • Camın üzerindeki Isıcam Konfor etiketine bakınız.

Nerede üretilir?

 • Isıcam Konfor, Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen kapsamlı Isıcam Yetkili Üreticileri’nin tesislerinde üretilmektedir.

Isıcam Konfor, yeni yapılan ve yenilenen konutlar ile ticari binalarda kullanılır.

Türkiye’de iklim şartlarına göre bazı bölgelerde özellikle Isıcam Konfor‘un kullanımı tavsiye edilmektedir.

Hangi Isıcam nerede kullanılmalı?

Isıcam ünitelerinin stoklanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir :

 • İstifleme doğrudan beton veya toprak zemin üzerinde; ıslak ve rutubetli yerlerde yapılmamalıdır.
 • Isıcam’ lar uzun kenar üzerine dike yakın durumda (~10° lik açı ile) yerleştirilmiş paletler üzerine ve palet tabanına dik oturacak şekilde stoklanmalıdır.
 • Her bir ünite arasına ayırıcı (örneğin mantar takoz) konularak camların birbirine doğrudan teması önlenmelidir.
 • Ünitelerin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden ve Isıcam  ünitesinin tek camının tabana değmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2-3 misli kuvvet yüklenmesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.
 • Değişik boyutlu Isıcam ların istiflenmesinde küçük boyutlu camlar büyük boyutlu camların önüne gelmeli, göbekten basmayı önlemek için iki camın arasına uzunlamasına latalar konmalı, lataların arası 50 cm’yi aşmamalıdır.
 • Isıcam  üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir. Ayrıca güneş altında stoklanan renkli veya reflektif camların arası yeteri kadar havalanamayacağı için ısıl kırılmalar olabilir.

Isıcam üniteleri, üretim ile montaj yerindeki hava basıncı farklılıkları nedeni ile deformasyona uğrar. Bunu önlemek amacı ile ünite kısa kenarına montaj esnasında kapatılmak üzere üretim yerinde ufak bir delik açılır ve buraya basınç dengeleme balonu veya tıkacı takılır.

Basınç Dengeleme Talimatı

Isıcam ünitelerinin hedeflenen performansı gösterebilmesi için montajının da doğru yapılması gerekmektedir.

Isıcam Montajında Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar

Isıcam Konfor’da kullanılan ısı ve güneş kontrol (Solar Low-E) kaplamalı TRC Ecosol’ün İşleme ve Uygulama bilgileri için TRC Ecosol sayfasını ziyaret ediniz.

Isıcam Konfor

Isıcam , TS 3539 EN 1279 Yalıtım Camı Üniteleri Standardına uygun olarak, Trakya Cam’ın onayladığı malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

 • Isıcam  üniteleri, üretim hataları ile hatalı üretimden kaynaklanan ara boşluktaki buğulanmaya ve bozulmaya karşı üretim tarihinden başlamak üzere, 10 yıllık bir süre ile garantilidir.
 • Isıcam ‘ın, klasik pencere üniteleri dışındaki, (parapet, baş üstü ve strüktürel camlama) uygulamaları ve -30°C’den düşük, +80°C’den yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımları ile ilgili garantiler üretici firmanın yazılı mutabakatı ile birlikte geçerli sayılacaktır.
 • Karolajlı, jaluzili ve benzeri çift cam uygulamaları garanti kapsamı dışında olup, olası sorunlardan Isıcam  Yetkili Üreticisi sorumludur.
 • Isıcam ‘ın pencereler dışında kullanılması, cam kırılmalarının herhangi bir türü ve burada yazılanlar  dışındaki hususlar, garanti kapsamında değildir.
 • Isıcam  ünitelerinde görülen; tayflanma (Girişim Renklenmesi, Brewster halkası), çift cam efekti, temperli camlarla üretilen Isıcam  ünitelerindeki renklenme (Leopar benekleri) ve optik dalgalanma (merdane izleri), sıcaklık ve barometrik  basınç değişimlerinin neden olduğu görüntülerdeki dalgalanmalar, ünitenin dış yüzeyinde atmosferik koşullar nedeniyle oluşan dış yüzey terlemesi olağan  durumlar olup hata olarak değerlendirilmez.
 • Ünitelerin doğramalara takılması sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
 • Giydirme cephe sistemlerinde kullanılan Isıcam ‘ların doğramaya yapıştırma işlemi (bonding), Trakya Cam’ın garantisi dışındadır.