isicam      helio_en

Trakya Cam’ın Yalıtım Camı Ünitelerinin Genel Markası

Isıcam , iki veya daha çok sayıda cam plakanın, aralarında ortam basıncına uygun kuru hava veya gazları barındıracak şekilde fabrika şartlarında birleştirilmesi ile oluşturulan yalıtım camı ünitesidir. Türkiye’de ilk çift cam uygulamasını, 1974 yılında Isıcam markasıyla Şişecam başlatmıştır.

“isicam_kesiti

Neden Isıcam ?
Isıcam  markası, yalıtım camı üretiminde

 • Cam ve yan malzemelerin uygun kalite ve miktarda kullanıldığının,
 • Üretimin sürekli olarak uygun şartlarda ve modern teknolojiler kullanılarak gerçekleştirildiğinin güvencesidir.
 • Isıcam , Trakya Cam tarafından düzenli olarak denetlenen  Isıcam Yetkili Üreticileri’nin (İYÜ) tesislerinde üretilmektedir.
 • Isıcam, üretim kaynaklı hatalara karşı 10 yıl süreyle Isıcam Yetkili Üreticisinin garantisindedir.
 • Garanti Belgesi
 • Her çift cam Isıcam değildir.
  Isıcam  aldığınızdan emin olmak için;

  • Isıcam Yetkili Üreticisinin 10 yıllık garanti belgesini isteyiniz,
  • Ara boşluk çıtasındaki “Isıcam ” yazısını ve Isıcam Yetkili Üretici ismini kontrol ediniz.
  • Camın üzerindeki Isıcam  etiketine bakınız.
  • Isıcam Sinerjive Isıcam Konfor’da ara boşluk çıtasında hologramlı etiketi arayınız.
 • Isıcam  üniteleri bünyesinde renkli ve renksiz düzcam, buzlu cam, kaplamalı cam, temperli ve lamine cam kullanılarak ısı ve güneş kontrolü, kazalara ve hırsızlığa karşı emniyet, gürültü kontrolü ve dekoratif görünüm sağlanabilir.
 • Isıcam  üniteleri ile en iyi ısı yalıtımı;
  • Ara boşluk genişliğinin 16 mm olması,
  • Ara boşluğa hava yerine argon gazı doldurulması,
  • Camlardan birinin TRC Ecotherm veya TRC Ecosol cam olması

durumunda sağlanabilmektedir.

Isıcam , ünitelerinin stoklanmasında aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir :

 • İstifleme doğrudan beton veya toprak zemin üzerinde; ıslak ve rutubetli yerlerde yapılmamalıdır.
 • Isıcam‘ lar uzun kenar üzerine dike yakın durumda (~10° lik açı ile) yerleştirilmiş paletler üzerine ve palet tabanına dik oturacak şekilde stoklanmalıdır.
 • Her bir ünite arasına ayırıcı (örneğin mantar takoz) konularak camların birbirine doğrudan teması önlenmelidir.
 • Ünitelerin arkası palete yaslanmalı, noktasal yük binmelerinden ve Isıcam ünitesinin tek camının tabana değmesinden kaçınılmalıdır. Aksi takdirde basınç değişikliğine bağlı olarak meydana gelebilecek şişmeler ve 2-3 misli kuvvet yüklenmesi sonucunda kırılmalar meydana gelebilir.
 • Değişik boyutlu Isıcam ların istiflenmesinde küçük boyutlu camlar büyük boyutlu camların önüne gelmeli, ünitenin orta kısmında oluşabilecek baskıyı önlemek için iki camın arasına uzunlamasına latalar konmalı, lataların arası 50 cm’yi aşmamalıdır.
 • Isıcam üniteleri direkt güneş altında stoklanmamalıdır. Sıcaklığın etkisiyle ısınan her cam şişme nedeniyle diğerini sıkıştırarak kırılmalara neden olabilir. Ayrıca güneş altında stoklanan renkli veya reflektif camların arası yeteri kadar havalanamayacağı için ısıl kırılmalar olabilir.

Isıcam , üniteleri, üretim ile montaj yerindeki hava basıncı farklılıkları nedeni ile deformasyona uğrar. Bunu önlemek amacı ile ünitenin kısa kenarına montaj esnasında kapatılmak üzere üretim yerinde ufak bir delik açılır ve buraya basınç dengeleme balonu veya tıkacı takılır.

Basınç Dengeleme Talimatı

Isıcam , nitelerinin hedeflenen performansı gösterebilmesi için montajının da doğru yapılması gerekmektedir.

Isıcam Montajında Dikkat edilmesi Gerekli Hususlar

Isıcam

Isıcam ,TS 3539 EN 1279 Yalıtım Camı Üniteleri Standardına uygun olarak, Trakya Cam’ın onayladığı malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

 

 • Isıcam  üniteleri, üretim hataları ile hatalı üretimden kaynaklanan ara boşluktaki buğulanmaya ve bozulmaya karşı üretim tarihinden başlamak üzere, 10 yıllık bir süre ile garantilidir.
 • Isıcam ‘ın, klasik pencere üniteleri dışındaki, (parapet, baş üstü ve strüktürel camlama) uygulamaları ve -30°C’den düşük, +80°C’den yüksek cam yüzeyi sıcaklıklarındaki kullanımları ile ilgili garantiler üretici firmanın yazılı mutabakatı ile birlikte geçerli sayılacaktır.
 • Karolajlı, jaluzili ve benzeri çift cam uygulamaları garanti kapsamı dışında olup, olası sorunlardan Isıcam  Yetkili Üreticisi sorumludur.
 • Isıcam ‘ın pencereler dışında kullanılması, cam kırılmalarının herhangi bir türü ve burada yazılanlar  dışındaki hususlar, garanti kapsamında değildir.
 • Isıcam  ünitelerinde görülen; tayflanma (Girişim Renklenmesi, Brewster halkası), çift cam efekti, temperli camlarla üretilen Isıcam  ünitelerindeki renklenme (Leopar benekleri) ve optik dalgalanma (merdane izleri), sıcaklık ve barometrik  basınç değişimlerinin neden olduğu görüntülerdeki dalgalanmalar, ünitenin dış yüzeyinde atmosferik koşullar nedeniyle oluşan dış yüzey terlemesi olağan  durumlar olup hata olarak değerlendirilmez.
 • Montaj malzemelerinden kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
  • Isıcam markalı ürünlerin montajında kullanılacak malzemeler (strüktürel silikonlar, sızdırmazlık silikonları, derz dolgu silikonları vb.)  asidik solvent içermeyen uygun malzemeler olmalıdır.
  • Isıcam üniteleri ile montaj  malzemelerinin (strüktürel silikon, sızdırmazlık silikonu, derz dolgu silikonları vb.) teması halinde, bu malzemelerin Isıcam üretiminde kullanılan birincil (butil) ve ikincil yalıtım macunları (polisülfid, poliüretan, Isıcam dolgu silikonu) ile uyum testlerinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu uyum testlerinin silikon üreticilerinin laboratuvarlarında yaptırılması uygulamayı yapan montaj firmalarının sorumluluğundadır.
 • Ünitelerin doğramalara takılması sırasında yapılan hatalardan kaynaklanan bozulmalarla ilgili garantiler, montajı yapan firmanın sorumluluğundadır.
 • Giydirme cephe sistemlerinde kullanılan Isıcam ‘ların doğramaya yapıştırma işlemi (bonding), Trakya Cam’ın garantisi dışındadır.