Awesome beach waterfront interior room with sea view Penthouse Office I IMG_0033 shutterstock_10432357 shutterstock_2539023

Pencere Uygulamları

Pencere Kanadının Açılması

 • Pencere kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek kanat açılır.
 • Tek açılım pencerede kol 2 No’lu konumda iken yukarıya doğru hareket ettirilmemelidir.

Pencere Kanadının Kapanması

 • Kanat tamamen kapatıldıktan sonra kol 2 No’lu konumdan, 1 No’lu konuma getirilerek, kanat kilitlenir.

tek açılım pencere

Pencere Kanadının Açılması

 • Pencere kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek kanat açılır.
 • Tek açılım pencerede kol 2 No’lu konumda iken yukarıya doğru hareket ettirilmemelidir.

Pencere Kanadının Kapanması

• Kanat tamamen kapatıldıktan sonra kol 2 No’lu konumdan, 1 No’lu konuma getirilerek, kanat kilitlen.

tek açılım pencer(kemerli)

Çift Açılım

• Çift açılım vasistas havalandırma sistemi, evin tüm pencerelerinde rüzgârın içeriye direkt girmesinin istenmediği durumlara en etkin çözümü oluşturmaktadır.

 

çift açılm pencere(çift açılım)

çift açılı pencere (yan açılım)

Yan Açılım

 • Kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek kanat açılır.
 • Kanadın kilitlenmesi için, kanat tekrar kapatılarak kol 1 No’lu konuma getirilir.

Not: Kanat açıkken kol 3 no’lu konuma kesinlikle getirilmemelidir.

Vasistas Açılım

 • Kol 1 No’lu konumdan 3 No’lu konuma getirilerek kanat açılır.
 • Kanadın kilitlenmesi için, kanat tekrar kapatılarak kol 1 No’lu konuma getirilir.

çift açılım pencere(vasistas)

 • Bu uygulamada iki kanat açıldığında ortada, görüntüyü engelleyecek bir profil bulunmamaktadır.
 • Bu açılımda iki farklı aksesuar seçimi yapılabilir.

1. Sürgü Uygulaması

Kanatların Açılması

 • Üzerinde kol takılı olan kanadın (B) kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek açılır.
 • A Kanadın açılması için alttaki sürgü yukarıya, üstteki sürgü aşağıya doğru çekilerek kanat öne çekilir.

çift kanat pencere (sürgü)

çift kanat pencere (sürgü2)

Kanatların Kapanması

 • Öncelikle üzerinde sürgü olan kanadın (A) sürgüleri kilitlenir.
 • Diğer kanat (B) kapatılır. Kol 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kanat kilitlenir.

çift kanat pencere (sürgü1)

2. Levye Kol Uygulaması

 • Çift kanat pencerelerde diğer uygulama da Levye kolu seçimi ile gerçekleşmektedir.
 • Bu uygulamada B kanadı çift açılım olarak uygulanabilir.

çift kanat pencere(levye kol)

çift kanat pencere(levye kol1)

Kanatların Açılması

 • Üzerinde kol takılı olan kanadın (B) kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek açılır.
 • A kanadın açılması için altta bulunan Levye kol yukarı kaldırılarak açılır.

Kanatların Kapanması

 • A kanadı üzerinde Levye kol takılı olan kanat kapatılır. Levye kol aşağıya indirilerek kanat kilitlenir.
 • Kol takılı olan kanat (B) kapatılarak 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kanat kilitlenir.

çift kanat pencere(levye kol2)

 • Dış açılım pencerelerde kanatlar, seçilen aksesuara göre yatay açılıma ilave olarak dikey açılım da yapılabilmektedir.
 • Yatay açılımlarda maksimum pencere genişliği 900 -1200 mm, dikey açılımlarda ise 600 -1200 mm’dir.

 

dış açılım pencere

Pencere Kanadının Açılması

 • Pencereyi açmak için kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilir.
 • Kanat dışarıya doğru açılır.

Pencere Kanadının Kapanması

 • Kanat içeriye doğru kapatılır.
 • Kanadı kilitlemek için kol 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilir.
 • Pivot pencere sistemlerinde kapalı (1), emniyetli havalandırma (2), tam açılım (3), cam temizleme (4) olmak üzere dört ana konum vardır.
 • Emniyetli havalandırma konumunda, pencere kanadı sadece 15° açılabilir.
 • Cam temizleme konumunda ise kanadı 180° döndürerek camın dış yüzeyi temizlenebilir.

 Dikey Eksenli Pivot

PİVOT DİKEY EKSEN

Yatay Eksenli Pivot

PİVOT YATAY EKSEN

Kapı Uygulamaları

Kapının Açılması

 • Anahtar çevrilerek kapının kilidi açılır.

Kapıyı açmak için kol 1 No’lu konumdan2 No’lu konuma getirilerek kapı açılır.

 • Kol 3 No’lu konumda iken, anahtar ters yönde çevrilerek kapı kilitlenir.
 • Kapı uygulamalarında emniyetli kilit karşılıkları kullanılarak güvenlik artırılabilir.

Kapının Kapanması                                                   

 • Kapı kolu 1 No’lu konumdan 3 No’lu konuma getirilir.

kapı uygulaması

İspanyoletti Uygulama

Kanadın Açılması

 • Kanadı açmak için kol 1 No’lu konumdan aşağıya çevrilerek 2 No’lu konuma getirilir.
 • Kanat aşağı çekilerek açılır.

Kanadın Kapanması

 • Kanat ileri doğru kapatılır.
 • Kanat 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitleme sağlanır.

vasistas acılım 1

 

Vasistas Mandallı Uygulama

Kanadın Açılması

 • Kanadı açmak için kilitleme mandalı aşağıya çekilir.
 • Kanat aşağıya çekilerek açılır.

Kanadın Kapanması

 • Kanat ileri doğru kapatılır.
 • Kilitleme mandalının yuvasına geçmesi sağlanarak kanat kilitlemesi yapılır.

vasistas açılım2

Kanadın Açılması

 • Kanadın üzerinde kullanılan pencere kolu veya sürme gömme kol, 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilir.
 • Kol, 2 No’lu konuma getirildikten sonra kanat ray üzerinde sürülerek açılır.

Kanadın Kapanması (Kol Tarafı)

 • Kanat ters yönde kasaya doğru tam olarak dayanır.
 • Kol 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitleme sağlanır.

Sürme Gömme Kol Uygulaması

Kanadı açmak için kol yukarı kaldırılır ve çevrilir. Kapatmak için kol ters yönde çevrilerek aşağıya bastırılır.

sürme

Kanadın Açılması

 • 4 bölmeli sürme uygulamalarında A kanadındaki kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek kanat açılır. Kanatlar sağa ve sola sürülür.
 • Kilitli ispanyolet uygulamalarında, önce anahtarla kilit açılır.

Kanadın Kapanması

 • Dört bölmeli sürme uygulamalarında sağa ve sola açılmış olan iki kanat ortada birleştirilir. Kol 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitlenir.
 • Kilitli ispanyolet kullanılıyorsa anahtar ile kilitleme yapılır.

sürme1

 • Egepen Deceuninck paralel sürme sistemlerinde, paralel sürme aksesuarları ve paralel sürme kolu kullanılır. Bu tip kollar, pencere kollarına göre daha uzun olduklarından, mekanizmanın daha rahat çalışmasını sağlar. Aksesuar, kapının havalandırma konumunda açılmasını veya kasa boyunca sürme gibi çalışmasını sağlamaktadır. Kapalı konumda, kanadın dört tarafından kilitleme sağlanır. Kol emniyet mekanizması sayesinde diğer konumlara döndürülemez.
 • Aksesuar kullanırken, kanadın çok hızlı sürülmemesine ve rayların üzerinde yabancı cisimler olmamasına dikkat edilmelidir.

TAM OTOMATİK PARALEL SÜRME VE YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME

Kanadın Açılması

 • Kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilerek kanat vasistas konumuna alınır. Kanat bu konumda iken havalandırma sağlanır.
 • Kol 2 No’lu konumdan 3 No’lu konuma getirilerek kanat öne çekilir ve ray üzerinde sürülerek kanat açılır.

Kanadın Kapanması

 • Kanat ters yönde çekilerek kanadın kilitleme yatağına geçmesi sağlanır. Kanat vasistas konumunu almıştır.
 • Kanat 3 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitleme sağlanır.

sürme paralel tam otomatik

ÇEK – AÇ PARALEL SÜRME

Kanadın Açılması

 • Kanat 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilir.
 • Kanat öne çekilerek vasistas konumuna getirilir.
 • Kol 2 No’lu konumda iken kanat yana sürülerek açılır.

Kanadın Kapanması

 • Kanat ters yönde çekilerek kasa içinde vasistas konumuna alınır.
 • Kanat yukarıdan bastırılarak kol 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitleme sağlanır.

sürme çek aç paraler

 • Egepen Deceuninck katlanır kapı sistemi, bahçe, havuz ve teras çıkışları gibi geniş ve yüksek boşlukların tamamen açılmasını sağlar. Kanatlar tek veya her iki tarafa da katlanma ve sürme fonksiyonlarının birleşimi şeklinde hareket eder ve doğrama, hiçbir sabit bölüm kalmayacak şekilde açık konuma gelir. Tamamen açık konumda, yanda sadece katlanmış kanatlar kalır.

KATLANIR KAPI 321 AÇILIMI (3 Bölmeli = 2 Kanat + 1 Kanat)

Kanatların Açılması

 • B kanadı üzerindeki kol 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilir.
 • B kanadı öne çekilerek açılır.
 • A kanadı üzerindeki pencere kolu 1 No’lu konumdan 2 No’lu konuma getirilir ve kanat açılır.

Kanatların Kapanması

 • Katlanmış olan kanatlar, sürülerek kapatılır.
 • A kanadı üzerindeki kol, 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirlir.

B kanadı kapatılarak üzerindeki kol, 2 No’lu konumdan 1 No’lu konuma getirilerek kilitleme sağlanır.

katlanır kapı

Sineklik Sistemleri

Kanadın Açılması

 • Sürme kanat sürülerek açılır.
 • Sürme sineklik kanadı tutamak yardımı ile sürülerek açılır.

Kanadın Kapanması

 • Tutamak yardımı ile sineklik kanadı ters yöne doğru sürülerek kapatılır.

sineklik sürme

Kanadın Açılması

 • Pencere kanadı açılır.
 • Sineklik üzerinde bulunan tutamak yardımı ile sineklik kanadı öne doğru çekilerek açılır.

Kanadın Kapanması

 • Sineklik kanadı ileri doğru itilir ve çıt çıtlar yuvasına oturtularak kapatılır.
 • Pencere kanadı kapatılır.

sineklik sistemleri