3          4

Egepen Deceuninck PVC Sürme Pencere ve Kapı  Sistemi’yle evler daha ferah ve daha özgür!

Egepen Deceuninck PVC Sürme Pencere ve Kapı  Sistemleri, açıldığı alanlara daha kolay ulaşım ve daha geniş bir görüş açısı sağlamak için tasarlanmıştır.

PVC Sürme Pencere ve Kapı Pencere Sistemi‘nde görüş alanının artırılması hedeflenirken, PVC Sürme Pencere ve Kapı Sistemi ‘nde mukavemet artırılması hedeflenmiştir. PVC Sürme Pencere ve Kapı Sistemi ‘nin   tasarımında “yalıtım” ön planda tutulmuştur. Sistem içinde yer alan bir çok profil ve yardımcı malzemeler, izolasyon hedeflenerek özel olarak tasarlanmıştır ve birleşim yerlerindeki alın kapatma / alın birleştirme profillerine, TPE conta dahil edilerek izolasyon artırılmıştır.

PVC Sürme Pencere ve Kapı Sistemi ‘nde; sürme kasa, sürme pervaz kasa, sürme kasa sineklikli, üç ray kasa, sabit sürme kasa ve sabit sürme pervaz kasa kullanımı ile birçok çözüm bulunmaktadır. Bu sistemde üretilen pencere ve kapı detayına göre, sistem içinde iki farklı sürme kanat profil (3 odacıklı) seçeneği yer alır.

PVC Sürme Pencere ve Kapı Sistemi yardımcı profiller kullanılarak Zendow ve Everest Max PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ile de kombine edilebilmektedir. Ayrıca, alüminyum alın kapatma ve alın birleştirme profilleri ile rüzgara karşı mukavemet de artırılarak, daha geniş boyutlarda doğrama imalatı yapma olanağı sağlanır. Aynı zamanda bu alüminyum profiller, doğramayı estetik açıdan da tamamlar.

Sürme kasa çift kanat hareketli veya sabit sürme kasa uygulamalarında, alt-üst ve yan kısımlarında f iks bölümler oluşturulabilir. PVC Sürme Pencere ve Kapı Sistemi ‘nde ayrıca jaluzili cam uygulaması da yapılabilmektedir. Sistemde yer alan tüm profiller, TS 5358 EN 12608’e uygundur.

Sürme sisteminde kullanılan pencere veya kapı ebatına göre, iki farklı sürme kanat profili seçeneği yer almaktadır.

Sürme pencere kanat profili ile, daha geniş görüş alanı sağlanırken, sürme kapı kanat profili ile, daha geniş ölçülerde mukavemetin artırılması hedeflenmiştir.

Sistem içinde yer alan TPE conta uygulamasının, köşelerde kaynak olabilme özelliği ile pencerenin yalıtımı artırılmıştır.

Sistem içinde 4 mm – 29 mm arasında farklı cam kalınlıkları uygulanabilmektedir.

Sistemde lamine kaplama uygulamaları ile değişik renk seçenekleri mevcuttur.

PVC profillerin içinde kullanılan galvanizli destek sacları, pencereye mekanik mukavemet kazandırmaktadır.

Üstün Yalıtım

SürmePVC Pencere ve Kapı Sistemi, 5 odacıklı tasarımı ve 70 mm genişliği ile ısı yalıtımı açısından mükemmel bir performansa sahiptir. Sisteme ait ısı iletim katsayısı (Uf), IFT Rosenheim’da yapılan testler sonucunda 1,4 -1,5 W / m2K olarak belirlenmiştir.

Akustik Mükemmellik

Günümüzün gürültülü yaşam alanlarında, mekanların akustik yalıtımı  büyük önem taşımaktadır. Zendow Sistemi, elle yerleştirilen fitillere göre daha iyi akustik yalıtım sunan 2 bölmeli fitilleri bünyesinde barındırır. Ayrıca PVC’nin var olan yalıtım özellikleri ve Sürme PVC Pencere ve Kapı Sistemi’nin çok bölmeli yapısı, yoğun trafikli ve çok yüksek gürültülü yerler için maksimum akustik yalıtım gerektiren alanları dahi mükemmel bir yaşam alanı haline dönüştürür.

Doğal Havalandırma

İyi yalıtılmış evlerde dahi, yeterli havalandırmayı sağlamak için özel önlemler gerekir. Sürme PVC Pencere ve Kapı istemi; koku, alerji, CO zehirlenmesi, yoğuşma ve küf oluşumu risklerini azaltan doğal bir havalandırma sistemiyle de tamamen uyumludur.

İlave Güvenlik

Sürme PVC Pencere ve Kapı  Sistemi, hırsızlık olaylarına karşı daha yüksek güvenlik sunan galvanizli çelik ile güçlendirilmiştir. Ayrıca sistem, tüm güvenlik türleriyle de uyumludur.

Çevreye Saygı

Sürme PVC Pencere ve Kapı  Sistemi’nin pencere ve kapıları yüksek yalıtım değerleriyle daha sağlıklı bir çevre ortamı yaratmanın yanı sıra uzun ömrü, az bakım gereksinimi ve kullanım ömürlerinin sonunda %100 geri dönüştürüle bilirlik ve yeniden işlene bilirlik özellikleriyle de öne çıkmaktadır.


Doğadan esinlendik Egepen Deceuninck lamine renk seçenekleri idealinizdeki rengi evinizde uygulamanız için özel olarak tasarlandı.Egepen Decenuninck lamine renk seçenekleri doğadan esinlenir ve evrensel bir karaktere sahiptir.Dokuz farklı renk seçeneği Egepen Deceuninck’te! PVC Pencere ve kapılarınızı kendiniz tasarlamak ister misiniz?

http://windowscoloursimulator.com/tr/

PVC PENCERELER, ISI YALITIMI AÇISINDAN EN İDEAL ÇÖZÜMÜ OLUŞTURMKTADİR.

2

 

 • Tüm dünyada enerji ihtiyacı, nüfus artışı ve tüketime paralel olarak artmaktadır. Çok miktardaki enerji tüketimi nedeni ile, doğal enerji kaynakları azalmakta, dolayısı ile enerji maliyeti de yükselmektedir. Ülkemizde kullanılan enerjinin, %32’si binalarda tüketilmektedir. Konutlarda tüketilen enerjinin büyük bir kısmının ısıtma ve soğutma amaçlı olması, binalarda ısı yalıtımı ile sağlanacak enerji tasarrufunun önemini vurgulamaktadır.
 • Yapılardaki ısı kaybının, % 28’i yeterli yalıtım özelliklerine sahip olmayan pencerelerden gerçekleşmektedir. Dolayısı ile pencereler, binayı sadece estetik olarak tamamlamak ile kalmaz, ısı ve ses yalıtımında da çok önemli rol oynamaktadır.
 • Bir pencerenin termal yalıtımı pencereye ait U değeri (ısı iletim katsayısı) olarak ifade edilmektedir. U değeri yapı malzemesinin ısıyı nasıl taşıdığını göstermektedir. Isı iletim katsayısı (U değeri)’nın azalması, malzemenin ısıyı daha zor naklettiğini dolayısı ile daha yalıtkan bir malzeme olduğunu ifade etmektedir.

3 1

 • Panjur ve kepenk uygulamaları, ısı yalıtımına önemli ölçüde katkıda bulunarak enerji tasarrufu sağlamaktadır.

4

Camın Isı Yalıtımına Etkisi

 • Pencerenin yalıtımındaki diğer önemli etken, seçilen camın özelliği ve kalınlığıdır.
 • Çift cam uygulaması tercih edildiğinde, tek cama göre ısı yalıtımındaki kazanım %50’nin üzerindedir.
 • Çift cam uygulamaları içinde;
 • Yalıtım camına ait ara boşluğun 16 mm’ye artırılması veya,
 • Ara boşluğa hava yerine argon gazının doldurulması ısı yalıtımını artırmaktadır.

5

PVC pencere profilleri ve üzerine takılı olan TPE (Termo Plastik Elastomer) contalar, mekana ısı ve ses yalıtımı kazandırmaktadır. Çok iyi sızdırmazlığa sahip olan PVC doğramalar, oda içinde artan nemin dışarıya çıkmasına engel olmaktadır. Bu nedenle ortamdaki nem kaynakları tespit edilerek azaltılmalı, ayrıca oluşan nemin periyodik olarak ortamdan uzaklaştırılması yani ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

Terleme (Yoğuşma) nedir?

 Havanın içinde bir miktar su buharı her zaman bulunmaktadır. Sıcaklığa göre, havanın taşıyabileceği su buharı miktarı değişmektedir. Eğer havanın içindeki su miktarı artar ve sıcaklık belirli noktalara düşerse, “TERLEME” oluşmaktadır.

6

1. HAVA SICAKLIĞI AZALDIKÇA, TAŞIYABİLECEĞİ SU MİKTARI AZALMAKTADIR.

Havanın belirli bir sıcaklıkta, içinde tutunabileceği su buharı ağırlıkları şekil2’de gösterilmektedir.

 • Örnegin 1m3 hava,
 • 30 0C’de 28 gram,
 • 20 0C’de 15 gram, su taşımaktadır.
 • Sıcaklık 0 oC’ye indiğinde ise 4gram su taşıyabilmektedir. Nemli hava soğuduğunda artık suyu taşıyamayacağı için, üzerindeki fazla nemi “YOĞUŞMA”(TERLEME) ile atmaktadır.

7

2. HAVANIN İÇİNDEKİ NEM ORANI YÜKSELDİĞİNDE, BELİRLİ BİR SICAKLIKTAN SONRA, TERLEME OLUŞUR.

Ev içerisinde yapılan günlük aktiviteler ile, ortamdaki su buharı oranı sürekli artmaktadır. Bir saatte üretilen nem miktarları, örnekler ile aşağıda verilmektedir.

 • İstirahat halinde insan (nefes yolu ile)     30 gram / saat
 • Çamaşır yıkama                                           300 gram / saat
 • Islak çamaşır asarak kurutmak                500 gram / saat
 • Evde su ile temizlik yapmak                   1000 gram / saat
 • Yemek pişirmek                                         1000 gram / saat
 • Duş almak                                                   2600 gram / saat

Mekan içindeki ideal nem oranı %45 olmalıdır. Termal konfor açısından bakıldığında %35 ile %55 arası normal olarak değerlendirilir.

Terlemenin Olumsuz Etkileri

 • Cam yüzeyindeki yoğuşma, görüntüyü kısıtlamaktadır.
 • Yapı sakinlerinin sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi: Alerjik tepkilere, baş ağrılarına, uykusuzluk ve baş dönmelerine sebep olabilmektedir. • Yoğuşmadan dolayı oluşan küfün yol açtığı lekeler ve belirli koku da hoş değildir.
 • Estetik olarak da problem yaratmaktadır.
 • Yoğuşma ve küf gelişimi, yapıya ciddi hasar verebilir, (çürüme, korozyon v.b.)
 • Kuru gıdaların su çekmesi sonucu bozulmasına,
 • Kültür ve sanat eserlerini tahrip ederek müze ve kütüphanelere zarar vermesi, olumsuzluklardan sadece bazılarıdır.

TERLEME ŞİKAYETİ OLAN MEKANLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 •  Çamaşır kurutma işlemi ev içinde değil balkon veya açık mekanlarda yapılmalı,

8

 • Evde en çok su buharı üreten yer mutfaktır. Yemek pişirme esnasında, mutlaka aspiratör çalıştırmalıdır.

9

 • Banyo tuvalet gibi suyun daha çok kullanıldığı mekanlar havalandırılmak
 • Mutfak ve banyo gibi nem oranı yüksek olan bölümlerin kapıları kapalı tutulmalı.
 • Mekanın hava almasını sağlayan duvar boyaları tercih edilmelidir. (Örneğin tavanda uygulanan plastik boyalar odanın havalanmasını engellemektedir.)
 • Plastik esaslı yer döşemeleri ve kapalı mekanlardaki seramik kaplamalar havalandırmayı olumsuz etkilemektedir. Isınmak için gaz sobası yerine klima veya kat kaloriferi tercih edilmelidir
 • Isınmak için gaz sobası yerine klima veya kat kaloriferi tercih edilmelidir.
 • Soba veya ısıtıcı üzerinde su ısıtılmamalıdır.
 • Islak bez ile yapılan temizlik işlemi sonrasında ortamın kuruması sağlanana kadar, havalandırma yapılmalıdır.
 • Evde akvaryum varsa veya çiçek yetiştiriliyor ise, daha fazla havalandırma yapılmalıdır.

10

Havalandırma, bir odadaki havanın tazelenmesidir. Havalandırma, sadece nemli havanın evden dışarıya çıkmasını sağlamak ile kalmaz, aynı zamanda kullanılmış havanın, temiz hava ile değişimini de sağlamaktadır.

Etkin Havalandırma

Havalandırma esnasında, enerji kaybının minimuma indirilmesi için, mümkün olduğunca kısa ve etkili havalandırma yapılmalıdır.

Havalandırma Metodları (Çift Açılım)

 1. Vasistas olarak açılan pencere ile yapılan havalandırma
 • Oda ancak 1 saat sonra, temiz hava ile dolar.

11

 1. Karşılıklı açılan pencereler ile yapılan havalandırma
 • Oda 5-10 dakika sonra, temiz hava ile dolar.
 • En etkin havalandırma yöntemidir.
 • Kısa süre içinde gerçekleşmesinden dolayı, kışın yapıldığında, duvarlar, mobilyalar, tavan ve taban soğumadan (fazla ısı kaybı olmadan) tamamlanmaktadır.

12

 1. Havalandırma Profili
 • Havalandırma profili kullanılarak, mekanda etkin havalandırma sağlanabilir.
 • Tutamak yardımı ile, havalandırma sistemi açılıp kapatılabilir.

13

Pencerelerin yüzeyinde iç ve dış ortam şartlarına bağlı olarak, özellikle kış aylarında, kirlenmeler görülebilmektedir, iç ortamdaki havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda, günlük aktiviteler (sigara dumanı, yemek pişirme, ütü, duş alma, çiçek yetiştirme, akvaryum v.b.) sonucu oluşan fazla nem ve sıcaklık, pencere yüzeyinde kirlilik oluşturabilir. Bu sadece profil için değil, oda içerisinde yer alan tüm malzemeler için geçerlidir.

(Örneğin, tavan veya duvar boyasının kirlenmesi v.b.) Pencerenin dış ortamında oluşan hava kirliliği, dikkat edilmesi gereken diğer önemli etkendir. Özellikle, çevrede bulunan atık su arıtımı, deri fabrikaları ve kömür yakıtının çok kullanıldığı bölgelerde, her türlü pencere üzerinde kirlenmeler görülebilmektedir. Profil yüzeyinde oluşabilecek kirlenme, bölgeden bölgeye hatta aynı mekan içerisindeki odadan odaya değişebilmekte ya da hiç olmayabilmektedir.

PVC Profiller

 • Koruyucu folyolar, montaj sonrasında hemen çıkarılmalıdır.
 • PVC pencerelerin montajından hemen sonra profil üzerindeki koruyucu folyoların sökülmesi gerekmektedir. Eğer, inşaat (boya, sıva vb.) devam ediyor ise, profil yüzeyinin çizilmemesi ve hasar görmemesi için, koruyucu folyo, inşaat işleri tamamlandıktan sonra çıkarılmalıdır.
 • Güneş ışığı altında uzun süre kalan koruyucu folyolar, PVC profil üzerine yapışmaktadır. Bu nedenle, dış cephedeki koruyucu folyolar hemen sökülmelidir.

Pencere veya Kapının İlk Temizliği

 • İlk temizlik işlemi, nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek kirlenmeler nedeni ile yüzeyde biriken kum v.b. katı partiküllerin profil yüzeyine zarar vermesini engellemek için daha dikkatli yapılmalıdır.
 • Profil yüzeyindeki, boya, harç gibi malzemeler kurumadan hemen temizlenmelidir. Temizleme işlemi, profil yüzeyini kazımadan yapılmalıdır. Özellikle aksesuar ve cam yüzeyine sıçrayan kireç veya çimento gibi inşaat malzemeleri, yüzeyde reaksiyona girebileceği için, geciktirmeden temizlenmesi gerekir.
 • Profiller temiz beyaz bir bez ile, sulandırılmış katı partikül içermeyen sıvı deterjan kullanılarak temizlenmelidir.
 • Temizlik işleminin, yüzey aşındırıcı kimyasallar (aseton, metilen klorit, tiner, v.b.) ile yapılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır.
 • Temizlik işleminde, tel fırça, zımpara gibi profil yüzeyini çizecek malzemeler kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Temizlik, kuru bez ile değil, nemli bez ile silinerek yapılmalıdır.
 • Pencerelerinizde, suyun tahliye edilmesi amacı ile, su tahliye delikleri açılmıştır. Pencerenin montaj işlemi tamamlandıktan sonra tahliye deliklerinin tıkalı olmadığına dikkat edilmelidir, gerekiyor ise kanallar elektrikli süpürge yardımı ile temizlenmelidir.
 • PVC profiller haricen boyanmamalıdır. Beyaz profilden farklı olarak, renkli profil talep edildiğinde, yetkili Egepen Deceuninck bayisi ile görüşülerek, istenilen renk alternatifi seçilebilir.
 • Haricen boyanmış profiller, firmamızın garantisi kapsamında değildir.
 • Lamine kaplamalı (renkli / ahşap desenli) pencerelerin temizliği nemlendirilmiş bez ile yapılmalıdır.

Aksesuar

 • Aksesuarlar, pencerenin üzerinde yer alan ve kanadın açılıp kapanmasını sağlayan donanımlardır.
 • Aksesuarların, daha kolay ve düzgün çalışmasını sağlamak amacı ile, yılda en az bir kez hareketli parçaların yağlanması tavsiye edilir.
 • Özellikle banyo, tuvalet v.b. ıslak mekanlarda yer alan kapıların temizliği esnasında, basınçlı su kullanılmamalıdır. Kapı kolu ve kilit mekanizmaları sudan etkilenebilmektedir.
 • PVC pencere ve kapı üzerindeki yer alan aksesuarların, daha uzun ömürlü kullanılabilmesi için aksesuar ayarları önemlidir.
 • Aksesuar ayarlarının doğruluğu konusunda, yetkili bayinizden destek alabilirsiniz.

TPE Conta

 • Profillerin üzerinde, pencerenin sızdırmazlığını sağlayan geri dönüşümlü TPE (Termo Plastik Elastomer) conta yer almaktadır.
 • Pencerenin açılıp kapanması esnasında contanın üsteki yumuşak kısmı görülmektedir.
 • Contanın bu bölümü standartların istediği şartları sağlamak, iyi bir hava ve su izolasyonu elde etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
 • TPE conta, uzun kullanımlar sonrasında bile pencere üzerinde iz bırakmaz.
 • TPE contanın temizliği sabunlu su ile yapılmalıdır.

Cam

 • Cam pencere alanı içinde en büyük yüzdeye sahip olması nedeni ile, pencere yalıtımındaki en önemli kriteri oluşturmaktadır.

Camın Temizliği

 • Cam, temiz bir bez ile silinmelidir.
 • Cam yüzeyindeki lekelerin çıkarılmasında, bıçak v.b. aletler kullanılmamalıdır.
 • Özel cam (kaplamalı v.b.) uygulaması yapılmış ise, o cam için geçerli olan temizleme talimatı geçerlidir.
 • Pencere üzerinde yer alan camın kırılması durumunda, yetkili bayiniz ile temasa geçiniz.
 • Eğer pencereniz üzerinde, tek cam uygulaması yapılmış ise, ihtiyaç halinde pencerenizden daha iyi bir ısı yalıtımı sağlamak için, sadece cam çıtası değişikliği ile, çift cam uygulaması yapılabileceğini unutmayınız.

(Bu uygulama, sistemin uygunluğu yetkili bayi tarafından kontrol edildikten sonra mümkündür.)